Rijksmonumenten

Van rijkswege wettelijk beschermde, onroerende monumenten zijn ingeschreven in het ingevolge de Erfgoedwet vastgestelde Monumentenregister. Het Monumentenregister is te vinden op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Voor het zoeken van een object in dit register is het adres (postcode) gewenst.

De omschrijvingen van de rijksmonumenten worden gebruikt bij de beoordeling van wijzigingen aan het monument. Ze zijn echter geenszins allesomvattend en bevatten alleen die informatie die (juridisch) nodig was ten tijde van de aanwijzing van het rijksmonument. Lang niet alle onderdelen van het rijksmonument worden omschreven, terwijl het rijksmonument wel in zijn geheel beschermd is. Om echt inzicht te krijgen in de monumentale waarden van een rijksmonument is het vaak van belang om een cultuur- en bouwhistorisch onderzoek uit te voeren.

Voor een directe toegang tot het Monumentenregister klik hier.

Interieurs
In de nieuwe Erfgoedwet is de mogelijkheid gecreëerd om monumenten en interieurs in hun samenhang aan te wijzen als ensemble, wanneer deze van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis is. Het gaat altijd om de relatie tussen de onroerende [..].
Lees meer...