10 uitgangspunten voor het omgaan met monumenten

'10 uitgangangspunten voor omgaan met monumenten' is bedoeld als handleiding voor gemeentelijke monumentencommissies in gemeenten die de ambitie hebben een duurzaam en vooruitstrevend monumentenbeleid te voeren. Ook is het bedoeld voor de eigenaar/opdrachtgever om inzicht te krijgen in de criteria die een rol spelen bij het beoordelen van aanvragen voor een omgevingsvergunning voor monumenten.Waar kijkt een monumentencommissie naar? Wat zijn de punten waarop een aanvraag wordt beoordeeld? Waar moet je op letten bij het willen wijzigen van een monument? '10' is een project van de werkgroep Monumentenpublicaties van de Federatie Welstand. Hieraan heeft ook MooiSticht (voorheen Welstand en Monumenten Midden Nederland) meegewerkt, waar het Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht (STAMU) onder valt.

De digitale versie van de publicatie kan je hier downloaden: 

10 Uitgangspunten voor de omgang met Monumenten
Federatie Ruimtelijke Kwaliteit