Is er ook vergunningvrij in een gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht?

Ja, in een gebied dat middels een gemeentelijke (erfgoed-)verordening of bestemmingsplan is aangewezen als gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht geldt het standaard vergunningvrij conform de WABO - Bor bijlage II. Dit in tegenstelling tot een rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht.

Er is wel een uitzondering op mogelijk, en dat is op moment dat een gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht feitelijk is aanwezen als een gemeentelijk monument met nadere regels. Voor gemeentelijke monumenten geldt namelijk geen standaard vergunningvrij. De juridische koppeling kan bijvoorbeeld in de definitiebepaling van een erfgoedverordening gelegd worden. Dit komt in de praktijk echter nauwelijks voor.

Met de komst van de Omgevingswet wordt het voor gemeenten mogelijk om voor objecten of gebieden het standaard vergunningvrij uit te zonderen zonder het aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dat moeten zij dan opnemen in de regels van hun omgevingsplan.

V
#5