Inspectierapport Aanhoudend droog 2020

Een inventariserend onderzoek naar de gevolgen van de aanhoudende droogte op groene monumenten. In 'Aanhoudend droog' is er aandacht voor de Erfgoedwet en de Waterwet en de praktijkervaringen van groene monumenteneigenaren en overheden. 

Het rapport bevat aanbevelingen aan de Minister van OCW om samen met andere overheden structureel meer aandacht te geven aan de bescherming van groene rijksmonumenten ten tijde van droogte. Daarnaast bevat het aanbevelingen aan eigenaren van groene monumenten om in de (beheer)plannen de aanpak van de droogte op te nemen en maatregelen te nemen om water langer vast te houden. 

Download