Omgevingswetdossier

Vanaf 1 januari 2022 gaat de Omgevingswet van kracht. De Omgevingswet heeft als doel om de regels voor ruimtelijke ontwikkelingen te vereenvoudigen. Hierbij worden alle huidige regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving samengevoegd. Naast de nieuwe wet met bijbehorende onderliggende besluiten en regelingen bestaat de Omgevingswet ook uit het Digitale stelsel Omgevingswet (DSO). Dit wordt de opvolger van het huidige Omgevingsloket en Ruimtelijkeplannen.nl. Via het DSO moet direct inzichtelijk zijn welke regels er voor een fysieke locatie gelden.

Omdat de Omgevingswet zoveel onderdelen omvat staat dit verspreid in onze documentatie. Hieronder volgt een overzicht van deze onderdelen:

Omgevingsvisie
Omgevingsplan
Omgevingswet - wetgeving
Verordening op de gemeentelijke adviescommissie
Nationale Omgevingsvisie 2020 (NOVI)
Provinciale Omgevingsvisie & Verordening

Ook besteden we regelmatig aandacht aan de Omgevingswet in onze bijeenkomsten en artikelen:

Verslag ROMA bijeenkomst Erfgoed en het omgevingsplan
Verslag ROMA 23 maart 2023 - Omgevingswet en Erfgoed
Webinar Voorbereiding op de Omgevingswet
ROMA Webinar Thema Archeologie
Modelverordening op de gemeentelijke adviescommissie

Verslag ROMA webinar 24 september - Provinciaal erfgoedbeleid
Omgevingswet & erfgoed
Op weg met de Omgevingswet
ROMA bijeenkomst Van omgevingsvisie op weg naar omgevingsplan
ROMA Bijeenkomst “Cultuurhistorie in de Omgevingsvisie en Hoe om te gaan met metaaldetectie”
ROMA bijeenkomst Actualiteiten in wetgeving

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
Naast de nieuwe wet met bijbehorende onderliggende besluiten en regelingen bestaat de Omgevingswet ook uit het Digitale stelsel Omgevingswet (DSO). Dit wordt de opvolger van het huidige Omgevingsloket en [..].
Lees meer...