Woningbouwopgave

Er moeten een miljoen extra woningen bijkomen tot 2030 stelde minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren in mei 2008. In de provincie Utrecht ligt de opgave rond de 100.000 woningen. Dat is bepaald geen sinecure in deze kleine en dichtbebouwde provincie van de Randstad vol met cultureel erfgoed, recreatieve waarden en natuur- en cultuurlandschappen. En dat komt ook nog bovenop de energietransitie- opgave, de economische ambities en de problematiek om ons aan het steeds grilliger wordende klimaat te adapteren.

“Er moet snel meer gebouwd worden voor de behoefte van vandaag en we moeten plannen klaar hebben voor de vraag van morgen.”
minister Kajsa Ollongren

Een deel van de oplossingen kan bijvoorbeeld gezocht worden in het sociale huurstelsel of transformatie van industriegebieden, maar het overgrote deel betekent nieuwbouw in de huidige cultuurlandschappen, inbreiding in stads- of dorpskernen en transformatie/herbestemming van bestaande gebouwen. Het is belangrijk dat bij deze keuzes en ontwikkelingen het cultureel erfgoed goed wordt meegewogen en zelfs inspiratie kan bieden. Des te belangrijker is het dat gemeenten hun cultureel erfgoed goed in kaart brengen, bijvoorbeeld met cultuurhistorische waardekaarten. En ook om daar beleid op te maken en dat te verankeren in de Ruimtelijke Ordening.