Kerkenvisies

Van 2014 tot 2016 heeft het Rijk met de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed een verkenning gedaan van de problematiek en de aard en omvang van de ontkerkelijking en het leeg komen van vele kerken en kloosters. Deze gebouwen hebben niet alleen een grote cultuurhistorische waarde, maar vormen ook een belangrijk onderdeel van de identiteit van een gemeente en hebben tevens een stedenbouwkundige en sociaal-culturele waarde. Ook het interieur met zijn onroerende en roerende onderdelen daarvan is vaak monumentaal, denk bijvoorbeeld aan orgels, grafzerken, glas-inloodramen, beelden.

Op dit moment wordt gewerkt aan de volgende stap, waarbij de aandacht gericht is op stimuleren op lokaal niveau van het ontwikkelen van een kerkenvisie. Ook in de brief van minister Engelshoven over het project ‘Erfgoed Telt’ van 22 juni 2018 staat aangegeven dat het kabinet speciale aandacht heeft voor leeg komende kerken en extra geld heeft uitgetrokken (€ 13 miljoen) om gemeenten te ondersteunen om samen met kerkgenootschappen, omwonenden en deskundigen te komen tot een kerkenvisie.

Meer informatie en nieuws over kerkenvisies is te vinden op de website van het programma Toekomst Religieus Erfgoed.

Het STAMU organiseert een aantal keer per jaar een Werktafel Kerkenvisies voor de 17 van de 26 Utrechtse gemeenten die ermee aan de slag zijn of gaan. 

Ook heeft het STAMU op haar ROMA bijeenkomsten aandacht besteed aan het onderwerp: 
ROMA bijeenkomst 'Kerkenvisies'
ROMA bijeenkomst 'Oud en Nieuw, Religieus Erfgoed en Actualiteiten'