Kaart van verdedigingswerken

De RCE heeft alle verdedigingswerken sinds de middeleeuwen in kaart gebracht. Dit zijn veelal ruimtelijke ensembles die zich over de gemeente- en provinciegrenzen uitstrekken met een hoge ruimtelijke kwaliteit. 

Deze kaart helpt gemeenten, provincies en het Rijk om de cultuurhistorische waarde van dit soort landschappen scherp te krijgen, keuzes te maken bij transformatie en gebiedsontwikkeling en te bepalen welke objecten en gebieden bescherming nodig hebben. Ook geeft dit overzicht een aanzet tot verder onderzoek naar perioden waar tot nu toe nog niet veel over bekend is, zoals het militaire erfgoed uit de Koude Oorlog met het netwerk van luchtwachtposten van het Korps Luchtwachtdienst. 

Naast deze kaart is er ook de IKME kaart die een overzicht biedt van de (te verwachten) archeologische resten van militair erfgoed.

Direct naar de kaart