Routekaart Verduurzaming Monumenten

De monumentensector wil verduurzamen en daarbij bijdragen aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Dat is niet alleen van belang voor het behoud van een leefbare wereld, maar ook voor het gebruik en daarmee de instandhouding van monumenten. De monumentensector heeft hun krachten gebundeld voor dit doel. Met de routekaart geven ze aan wat ze willen bereiken en hoe ze dat willen doen.

De betrokken organisaties achter de routekaart willen een gemiddelde CO₂ reductie van 40% realiseren in 2030 en 60% in 204 realiseren over de gehele monumentenvoorraad. Daarbij moet er een balans zijn tussen verduurzamingsmaatregelen, kostenefficiëntie en behoud van de cultuurhistorische waarden. Zo gaat besparen bijvoorbeeld boven het opwekken van energie bij een monument. Hierbij is vanuit het belang en de uitgangspunten van de monumentenzorg een realistische doel gesteld.

Als gemeente kan je de routekaart onderschrijven en benoemen als een eigen beleidsuitgangspunt. Dit helpt je om een goede balans te vinden in je gemeente tussen behoud en verduurzaming van monumenten.

Meer informatie is terug te vinden op de website www.duurzaamerfgoed.nl